Info o výstavě

Tyrannosaurus Rex

„tyranský královský ještěr“

Byl jedním z  největších a zároveň jedním z  nejnebezpečnějších masožravých dinosaurů. Žil před více než 68 - 68 miliony let na území celého západu dnešních Spojených států amerických. Odhaduje se, že největší jedinci dosahovaly délky kolem 14 metrů a hmotnosti 7,5 t.

STEGOSAURUS

„střechovitý ještěr“

Tento býložravec žil před 150 - 145 miliony let, v dospělosti dorůstal délky kolem 12 metrů a vážil přes 5 t. Zajímavostí je, že jeho mozek dosahoval velikosti mandarinky. Byli to poměrně pomalí živočichové, jejich rychlost chůze nepřesahovala 6 - 7 km/h.

ORNITHOLESTES

„ptačí loupežník“

Tento masožravec byl asi 2 metry dlouhý, byl lehce stavěný a jeho hmotnost byla kolem 15 kg. Žil před 155 - 150 miliony let. Jeho fosílie byly nalezeny na území dnešního Wyomingu (USA). Jeho potravou byli převážně savci, ještěrky a mláďata jiných dinosaurů. Jeho denní dávka potravy byla kolem 700g masa..

ANKYLOSAURUS

„neohebný ještěr“

Tento býložravý ještěr žil si před 68 - 65,5 miliony let. Vzhledem k  tomu, že není známa žádná kompletní kostra tohoto druhu, jeho délka a hmotnost zůstává nejistá. Odhaduje se, že dorůstal délky 9 - 11 metrů a vážil kolem 6 - 12 t.

TRICERATOPS

„hrozná třírohá hlava“

Tento dinosaurus žil před 68 - 66 miliony let na dnešním území Spojených států amerických. Měl rekordně dlouhou lebku, avšak převážnou část tvořil prázdný prostor, který sloužil jako ochranná vrstva mozku při nárazech.

DILOPHOSAURUS

„ještěr se dvěma hřebeny“

Tento ještěr žil před více než 192 - 183 miliony let, byl to po dvou nohách chodící masožravec. Dosahoval délky přibližně 6 metrů a vážil kolem 300 - 450 kg.

BARYONYX

„těžký dráp“

Tento ještěr je pojmenovaný podle obrovského drápu, který měl na palci předních končetin, a který dosahoval délky až 35 cm. Žil přibližně před 125 miliony let. Jeho délka byla kolem 10 metrů, výška se odhaduje až na 3 metry a hmotnost kolem 2 t. Jeho fosílie byly nalezeny na území dnešní Anglie, ale i v západoafrickém Nigeru.